Dimensionering

Formål med dimensionerings kurset

Målet med kurset er at skabe en forståelse af arbejdet der ligger til grund for de arbejdsopgaver der udføres dagligt samt give en indføring i, på egen hånd, at udføre disse dimensionering af el-installationer.

Indhold

Strømværdier efter særlige danske regler
Strømværdier efter IEC-bestemmelserne
Valg af koblingsudstyr
Spændingsfald
Kortslutningsniveauer
Energigennemstrømning
”Grøn dimensionering” / effekttabsberegning
Økonomiske overvejelser i forbindelse med dimensionering

Varighed

Kurset afholdes typisk over to dage for dels at gennemgå ovenstående, men også for at skabe den nødvendige forståelse af emnet samt en korrekt tolkning af resultaterne.