Eftersyn af håndværktøj

Arbejdstilsynet refererer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 hvori der står beskrevet at elektrisk drevet håndværktøj skal efterses af en sagkyndig eller instrueret person.

Målet med kurset her er da at instruere én eller flere personer til at udføre dette eftersyn af håndværktøj, således I selv kan efterse elektrisk håndværktøj.

Instruktionen består af følgende:

  • Gennemgang af lovteksten
  • Registrering af værktøjet
  • Udførsel af eftersyn
  • Udførsel af afprøvning

Det resulterer i at medarbejderne fremover selv kan efterse håndværktøj og registrere dette eftersyn i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Pris

Kurset koster 3.800,- plus kørsel og moms.

Kombiner eventuelt dette kursus med eftersyn af stiger til i alt 5.700,- plus kørsel og moms.