SKS

Har du en SKS-tester, men ingen ide om hvad alle funktionerne gør godt for? Eller mangler du rutine i de lovpligtige kontrolmålinger? Så er kurset her noget for dig.

Formål

Kurset giver kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til eftersyn og afprøvning af installationer. Ligeledes skabes kendskab til den praktiske udførelse af målingerne.

SKS kursets indhold

Gennemgang af det nødvendige eftersyn før idriftsætning af installationer (SB. kapitel 61)
Gennemgang af den nødvendige afprøvning før idriftsætning af installationer (SB. Kapitel 61)
Praktiske øvelser på prøvestande
Tolkning af resultater
Fejlfinding
Udbedring af fejl

Varighed

Teorien kan gennemgås på en halv dag. Ønskes praktiske øvelser på prøvetavler er varigheden en dag.

Virksomhedens eget skema til slutkontrol kan med fordel gennemgås punkt-for-punkt således både kontrolmålinger og bekendtgørelsesspørgsmål afdækkes. Varigheden varierer fra typisk én til to dage.